Baixa Tensiò

Jornada tècnica: Càlcul d’installacions elèctriques en baixa tensió amb CYPELEC REBT i Pressupostos i amidaments amb Arquímedes

Dates: 
Dijous, 18 de febrer de 2016
Horari: 
de 16 a 19 hores
Lloc: 
COEAC. Passeig Gràcia, 55, 6-6 Barcelona
Preu: 
Gratuït

Avui en dia existeixen eines informàtiques competitives i eficaces, que s'adapten a les necessitats dels professionals i potencien la seva capacitat de projectar, esdevenint quasi imprescindibles, tant per a calcular i verificar els requeriments tècnics i legals i donar compliment a la legislació vigent, com per a elaborar els documents i pressupostos de forma automàtica amb qualitat i ajustats al projecte en particular que s'estigui redactant.

Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Dir. Gral. d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament de baixa tensió.

Any : 
2014

Amb la finalitat de donar criteris interpretatius, aclariments i recomanacions d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial, s'ha aprovat aquesta guia tècnica d'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Categories: 
Subscriure a RSS - Baixa Tensiò