Responsabilitat Civil

Sessió sobre la responsabilitat dels accidents laborals en les obres

Dates: 
14 de juny de 2017
Horari: 
17h
Lloc: 
seu del Col·legi, APABCN c/ Bon Pastor, 5 (sala d’actes).
Preu: 
gratuït. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Es tracta d’una sessió informativa sobre la responsabilitat derivada dels accidents laborals en obres, que afecta als tècnics, com a directors facultatius, coordinadors de seguretat i salut, caps d’obra i altres funcions. En particular, es presentarà el nou barem per calcular les indemnitzacions per lesions personals i morts, que pot comportar un encariment d’aquestes, a càrrec de Sergi Mercé, advocat penalista expert en construcció.  A més, es comptarà amb representants de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, de la Inspecció de Treball i del Gremi dels Constructors. 

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses -2017

El CETOP, mitjançant la corredoria d'assegurances Alertis Brok, ofereix als seus col·legiats unes Primes de Responsabilitat Civil per a empreses d’enginyeria i arquitectura, a través de l'asseguradora AIG, que pot ser molt adient per totes aquelles empreses de col.legiats que a més de la Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques desenvolupen, amb socis o col.laboradors d’altres camps, activitats professionals que van més enllà de la titulació.

Aquesta oferta està limitada a una sèrie d’aspectes:

Català

Assegurança de Responsabilitat Civil del CETOP - 2015

 

El CETOP te contractada una assegurança col·lectiva de RC Professional amb la companyia ZURICH.

Aquesta assegurança dóna un capital de RC Professional de 50.000€ a tots els col·legiats que pertanyen al CETOP i a la vegada permet contractar diferents ampliacions a preus molt competitius per garantir la correcta cobertura de la nostra activitat professional.

Per contractar qualsevol ampliació cal tenir em compte quina assegurança heu tingut durant l’exercici 2014.
 

Assegurança de Responsabilitat Civil -2018

El CETOP té un conveni amb la companyia d’assegurances QBE Insurance mitjançant la corredoria d’assegurances Alertis  Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que el CETOP assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes del CETOP, incloent els col·legiats amb la modalitat de "No Exercent" i els que treballen a l'estranger (*).

Català
Subscriure a RSS - Responsabilitat Civil