Prevenció i seguretat

Curs: Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Dates: 
Dijous, 21 de juny 2017
Horari: 
de 9 a 18 h (inclou dinar)
Lloc: 
seu del COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
Col·legiat / Associat: 205 euros General: 350 euros

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, determina les garanties i responsabilitats per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica

Dates: 
Del 9, 10, 11 i 12 de febrer de 2015
Horari: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
Col·legiat / Associat: 335 euros // Empresa adherida: 480 euros // General: 565 euros

L'objectiu del curs és donar a conèixer l'incendi, els detalls d'aplicació de la Llei 3/2010, la seva normativa de desplegament i la normativa tècnica complementària (ITC's) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. CTE-DB.SI i RSCIEI.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació.

Subscriure a RSS - Prevenció i seguretat