grau

Convocatòria de llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat

El passat 15 de maig, el degà del CETOP, Sr. Xavier Font, es va reunir amb el Conseller Rull i amb el Sr. Ricard Font i Hereu, vicepresident d’Infraestructures, per exposar les diferents problemàtiques del CETOP envers els plecs de bases, les licitacions de contractes i les convocatòries de llocs de treball, generades per la no contemplació de la nova titulació de grau. El Conseller es va comprometre a donar una resposta.

Certificat d’acreditació de les titulacions de grau

L’Escola ha obtingut recentment el certificat d’acreditació de totes les titulacions de grau que imparteix i dues de màster, com a resultat del procés d’acreditació que han de passar totes les titulacions universitàries oficials dins el Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials (MVSMA) aprovat per l’Agència catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Subscriure a RSS - grau