Liweb

Actualitzacions Llibre electrònic

Actualitzacions Liweb

El passat 12 de febrer es va actualitzar la versió de Liweb amb noves funcionalitats

WEB D’ACCÉS AL LIWEB

  • Mantenim l’accés als llibres d’incidències web a través de la web: www.weblie.es. Com a novetat, veureu que, hem actualitzat la pantalla d’inici del Liweb, amb tota la informació necessària per als usuaris i futurs usuaris del Llibre d’incidències web.

WEB D’ACCÉS AL LIWEB

Avantatges del Liweb, el llibre d'incidències electrònic

El Col·legi posa a disposició dels seus col·legiats el Liweb. Es tracta d'una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del Llibre d’incidències, i que permetrà la substitució gradual de l’actual Llibre d’incidències en paper.

Segons prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’obra, només es podrà fer servir un model de Llibre d’incidències, paper o digital (Liweb). El coordinador de Seguretat i Salut (o Direcció Facultativa si s'escau) decidirà segons les característiques i medis de l’obra, si utilitzarà un o l’altre.

Jornada pràctica del Llibre d’incidències digital – Liweb

Dates: 
6 de març de 2019
Horari: 
De 16.00h a 18.00h
Lloc: 
Seu del Col·legi, C/Numància 95-99, local 5 de Barcelona
Preu: 
gratuït

El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències i permet la substitució del llibre d’incidències en paper.

Segons prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’obra només es pot fer servir un model de llibre d’incidències, paper o digital (Liweb).

El coordinador de seguretat i salut (o direcció facultativa si es cau) decideix segons les característiques, prescripcions del llibre i medis de l’obra, si n'utilitzarà l'un o l’altre.

Subscriure a RSS - Liweb