norma

Aprovada la primera Norma internacional de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

  • El Comitè d'ISO ha ratificat l'esborrany final de la ISO 45001, document molt esperat a tot el teixit econòmic. 100 experts de més de 70 països han arribat a un consens sobre les millors pràctiques per implantar un sistema de salut i seguretat laboral, que ajudarà a millorar les condicions dels treballadors a tot el món.

Subscriure a RSS - norma