RC

Renovació Assegurança de Responsabilitat Civil - 2022

Us comuniquem que degut a l’increment general en la sinistralitat del nostre col·lectiu hem tingut que canviar de companyia asseguradora, i a partir d’ara estarem a Mapfre. En breu us farem arribar el certificat.

Tots aquells col·legiats que ja teniu l’ampliació contractada necessitem ens ompliu i signeu la sol·licitud adjunta i l’envieu per mail abans del dia 15/01. En el cas de que algú no vulgui aquesta renovació que ho comuniqui via mail.

Assegurança de Responsabilitat Civil -2022

El Col·legi té un conveni amb la companyia d’assegurances Mapfre mitjançant la corredoria d’assegurances d'Alertis Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que l'ECCAT assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes, incloent els col·legiats que treballen a l'estranger (*).

Català
Subscriure a RSS - RC