estranger

Col·legiat Exercint a l'Estranger

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però que exerceixen la professió a l'estranger, s'ha aprovat la figura del col·legiat a l'estranger. Aquest col·legiats abonaran una quota de 20 euros al trimestre. 

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc. 

Subscriure a RSS - estranger