You are here

Renovació del conveni amb l'ITeC

El col·legi ha renovat el conveni amb l'ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que estableix un règim general de cooperació entre ambdues entitats, gràcies al qual els col·legiats poden adquirir, a preus avantatjosos, el programa TCQ EXPRÉS i els paquets TCQ-2000 per a l'entorn BIM. Així com inscriure's als cursos organitzats per l'ITeC amb descomptes especials per tal de facilitar l'aprenentatge de les seves aplicacions informàtiques.

Si voleu més informació dels programes TCQ EXPRÉS i dels paquets TCQ-2000 per a l'entorn BIM cliqueu el següent enllaç.

Els cursos que organitza l'ITeC són presencials i no presencials, i s'adrecen a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l'ús i les prestacions d'aquestes eines informàtiques.

  • TCQ-BIM multiplataforma: S'aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM. Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdel de pressupostos de TCQ.
  • Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus: S'aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l'ITeC d'un projecte constructiu per a obres d'edificació o d'obra civil.
  • Planificació temporal i seguiment econòmic: S'aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d'obra d'edificació o d'obra civil.
  • Gestió de control de qualitat: S'aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ2000 a partir d'una obra d'edificació o d'obra civil.
  • Gestió mediambiental: S'aprèn a confeccionar la gestió mediambiental analitzant, a partir de la realització d'un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ2000.
  • Estudis i plans de seguretat i salut: S'aprèn a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d'un projecte constructiu per a obres d'edificació o d'obra civil.
  • Licitació i comparació d'ofertes: S'aprèn a elaborar la comparació d'ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d'amidaments i pressupostos de TCQ.

Si esteu interessats en realitzar algún d'aquests cursos, o voleu saber més informació sobre dates, preus, etc., cliqueu sobre el curs que estigueu interessats.

Paraules clau: