You are here

Congrés Internacional de Peritatge i Prova Pericial

Date: 
23 I 24 de novembre de 2017
Place: 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Ausiàs Marc 40 – 08010 Barcelona
Price: 
Col·legiats 170€
Organitza: 
Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses col·laboradors de l’Administració de Justícia Associació de Probàtica i Dret Probatori Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

L'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses junt amb l'Associació de Probàtica i Dret Probatori i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitzen el CONGRES INTERNACIONAL DE PERITATGE I PROVA PERICIAL  al Centre d’Estudis Jurídics i formació especialitzada de Barcelona els dies 23 i 24 de novembre de 2017.

Aquest Congrés internacional té com objectiu debatre les últimes novetats jurisprudencials i normatives de la prova pericial i el peritatge forense, així com els aspectes pràctics més problemàtics, com l’estatut jurídic del perit, la dualitat entre perits de designa privada i perits de designa judicial, els darrers avenços en les tècniques de les perícies més sol·licitades davant dels tribunals, l’elaboració de les llistes de perits judicials, entre d’altres. També s’abordarà l’anàlisi comparat dels diferents models de prova pericial tant del civil law com del common law, la qual cosa revertirà, sense dubte, en la millor qualificació dels professionals dels nostres tribunals de Justícia.

Aquest Congrés internacional convoca a advocats, procuradors, magistrats, professors universitaris de l’àmbit del Dret, per debatre sobre les últimes novetats jurisprudencials i normatives, així com els aspectes pràctics més problemàtics de la prova pericial i del peritatge forense, com l’estatut jurídic del perit, la dualitat entre perits de designa privada i perits de designa judicial, els darrers avenços en les tècniques de les perícies més sol·licitades davant un tribunal, l´elaboració i la designació de les llistes de perits judicials, entre d’altres.

També s’abordarà l’anàlisi comparat dels diferents models de prova pericial que es donen tant en el civil law com en el common law.

Els ponents del Congrés seran magistrats, advocats en exercici, catedràtics, professors universitaris i perits, i també ponents de diferents països del nostre voltant i de Sudamèrica.

Es crearan taules rodones sobre la prova pericial en Dret comparat. 

Preu general 270€. Preu especial per els nostres col·legiats: 170€. (marcant al full d'inscripció, la casella de l´ICAB.)