You are here

Comença la 2ª edició de l’enquesta d’inserció laboral als ocupadors

El col·legi col·labora amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per dur a terme l'estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors.

Aquest estudi, que complementa l'enquesta triennal d'inserció laboral a les persones graduades de les universitats catalanes, pretén conèixer la percepció dels ocupadors respecte les competències i la formació universitària dels titulats recents. A més d'una enquesta general (pel conjunt de sectors econòmics), s'han realitzat enquestes adaptades als sectors de Funció Pública, Ensenyament, Medicina i Infermeria. Aquesta diferenciació ha permès recollir una millor informació sobre les necessitats competencials de cadascun d'aquests sectors així com la satisfacció dels ocupadors amb el nivell dels graduats recents en relació a l'adquisició d'aquestes competències durant els seu període formatiu. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral.

En aquesta segona edició s'amplien a setze les enquestes sectorials. Això permetrà identificar les particularitats de cada sector especialment en relació amb les competències específiques necessàries. Els setze sectors són els següents: Serveis culturals (Biblioteques, Disseny, Funció pública i ens locals, Serveis jurídics, Comunicació, Activitats financeres i assegurances, Consultories, Turisme, Centres educatius, Infermeria, Medicina, Biociències, Farmàcia, TIC, Enginyeries de la producció i logística, Construcció.

Us animem a col·laborar a tots aquells col·legiats que hagueu contractat titulats universitaris de la branca de l’Enginyeria i/o de la construcció.
 

[+] Informació

Paraules clau: