You are here

Nou espai d’Equips de treball i màquines de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Us informem que des del web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral podeu accedir al nou espai d’ Equips de treball i màquines.

Atès que la seva utilització és una de les fonts més comunes de risc pels treballadors, l’espai web pretén respondre a dubtes relacionats amb la prevenció de riscos laborals durant la utilització d’equips de treball i màquines.

També hi trobareu algunes definicions, qüestions relacionades amb el manteniment, normativa de referència i altra documentació d’interès.