You are here

Primera trobada sobre la Dona i la Enginyeria

Aquesta tarda/nit de dimecres, la Secretària de la Junta de govern del Col·legi, Teresa Cano, ha pogut participar en el debat plantejat per l’Associació Young IT Girls sobre Dona i Enginyeria: La revolució tecnològica és femenina.

Aquesta jove associació formada per noies amb formació multidisciplinari dintre de l’àmbit de l’enginyeria, unides per la passió per la innovació i la tecnologia, tenen l’objectiu d’impulsar la igualtat de gènere dintre d’unes professions on les dones tenim encara una presència minoritària.

Per tal d’assolir-ho volen apropar les tecnologies i la innovació als futurs professionals, és a dir a totes les nenes i nens que es troben en edat escolar.

El debat es va obrir amb diferents dones que van anar presentant-se i donant a conèixer la seva experiència personal i professional i aportant els seus diferents punts de vista, tot ells molt interessants.

En volem destacar els aspectes que es van posar en comú sobre que el nostre sector de l’enginyeria civil encara té un gran recorregut en innovació tecnològica i sobre tot es va fer la demanda a la universitat per a enfoquin als estudiant cap a les noves tecnologies de manera que no hi hagi un gran salt entre el que s’estudia i la realitat laboral.

D’altra banda, es van reclamar més referències al sector de dones enginyeres, millorar la informació que arriba als estudiants de primària, secundària i batxillerat sobre quines són les sortides professionals de les enginyeries, descobrir en l’enginyeria la feminitat i aquesta vocació social que molts cops s’amaga darrera del formigó.

Des d’aquesta junta ens agradaria poder treballar en aquesta línia d’inclusió i igualtat i per això es voldria formar una comissió de dones en la que definir les nostres pròpies línies i per suposat donar empenta i recolzament a que el futur de la nostra professió també tingui el punt de vista femení.

Paraules clau: