You are here

Aplicació obligatòria de la Metodologia BIM als projectes promoguts per l'Administració

Ahir, 5 de febrer de 2019 va sortir publicat en el DOGC Núm. 7803, la següent resolució:

  • RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col•laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho.

[+] informació