You are here

El Col·legi amb la Mobilitat

Amb motiu de la designació de Barcelona com a Capital Europea de la Mobilitat, es realitza una sessió del Pacte per la Mobilitat en què Lluís Gòmez, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació explica  el projecte, la seva composició, els objectius que persegueix i les oportunitats que ofereix.

El 21 de febrer es va presentar en el marc del Pacte per al mobilitat de Barcelona el projecte Barcelona KIC Urban Mobility, que situa Barcelona com a capital europea de la mobilitat.

A aquesta presentació hi va assistir un membre de la Comissió de Mobilitat del CETOP. Per aprofundir en el tema podeu consultar la presentació, que trobareu al link de més avall.

 

Per altra banda, el 27 de febrer va celebrar-se una reunió del Grup de treball del vehicle compartit del Pacte per la Mobilitat de Barcelona a la qual va assistir un representant de la Comissió de Mobilitat del CETOP.

A la reunió es va presentar la proposta definitiva de regulació que hauran de complir les empreses que operin flotes de bicicletes i motos compartides (Bikesharing i Motosharing).

Respecte a la proposta de regulació cal destacar que:

 

  • Les companyies pagaran un taxa per cada vehicle en concepte d’ocupació de l’espai públic. L’import inicial serà de 71,51 €/any tant per a bicicletes com per a motos.
  • S’estableix una àrea de cobertura mínima de la ciutat que abasta el 83% de la població.
  • El període de vigència de les llicències serà de 3 anys prorrogable en 1 any més.
  • Les llicències no seran transmissibles i s’hauran d’utilitzar totes doncs en cas contrari tornaran a l’administració que les podrà assignar a una altra empresa.
  • Respecte a l’aparcament les bicicletes s’hauran d’ancorar als espais habilitats a la via pública i les motos aparcaran seguint l’ordenança municipal vigent.
  • La flota de sharing disposarà d’un sistema de control i geolocalització dels vehicles que permetrà comprovar la posició i retirar aquells vehicles avariats en menys de 24h.
  • Les empreses facilitaran a l’Ajuntament dades d’ús del sistema en temps real.

A la reunió també es va detallar com es durà a terme en els propers dos mesos el concurs per a l’atorgament de les respectives llicències.

Un cop atorgades les llicències de Bikesharing i Motosharing, la intenció del consistori es elaborar dues propostes més de regulació per al cotxe i el patinet compartit.

Trobareu més informació sobre aquestes sessions al web del Pacte per la Mobilitat:

https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/qui-som/organs-de-participacio/pacte-per-la-mobilitat/sessions

 

Paraules clau: