You are here

El degà es reuneix amb la directora de Contractació Pública

Mercè Corretja, Directora General de Contractació Pública de la Generalitat, es va reunir el 25 d’abril amb el degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Miquel Darnés, en qualitat de president de la METGEC, acompanyat pel nostre degà i vicepresident de la METGEC, Xavier Font.

Tots dos degans van demanar a Mercè Corretja que les administracions tinguin en compte la col·legiació en les contractacions públiques. Li van recordar que per a exercir la professió d’enginyer tècnic, ja sigui industrial o d'obres públiques, és obligatòria la col·legiació. 

En aquest sentit li van demanar, amb el suport d'un informe dels Serveis Jurídics del Col·legi, que les administracions tinguin en compte la col·legiació en les contractacions públiques.

La METGEC és una associació que va constituir-se formalment el setembre de l’any passat i té com a principal objectiu defensar els enginyers graduats i els enginyers tècnics.