You are here

La Diputació de Barcelona aprova un protocol per pal·liar la falta de dotació de personal qualificat als ajuntaments més petits de la província

  • El text aprovat preveu que, a través dels Consells Comarcals, els ajuntaments dels municipis de fins a 5.000 habitants puguin resoldre la falta de provisió  de secretaris, interventors, enginyers i arquitectes municipals
  • El diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Josep Arimany, destaca que aquest acord «dona resposta a una reclamació històrica i constant dels ajuntaments»

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest mes de juliol el protocol general perquè els Consells Comarcals puguin desenvolupar els programes necessaris per assistir els municipis en matèria d’arquitectura, enginyeria, administració digital, transparència i les tasques reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, com són els secretaris-interventors. El protocol s’adreça als municipis de fins a 5.000 habitants, que representen el 59% dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Segons un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració dels consells comarcals,  a les 6 comarques de la demarcació amb municipis menys poblats (Berguedà, Osona, Anoia, Bages, Alt Penedès i Moianès), pràcticament el 50% dels ajuntaments tenen vacants els llocs de secretari-interventor, arquitecte o enginyer.

A partir d’ara, segons el text aprovat, podran accedir al protocol els consells comarcals amb una majoria de municipis mancats d’aquests serveis i cobertura  podran sol·licitar l’adhesió al protocol: articulant, si s’escau, una actuació mancomunada.

[+] Informació

Paraules clau: