You are here

Mesures elèctriques. Com fer les proves reglamentàries i el seu manteniment. Curs Presencial/Online en Directe

Date: 
25 i 26 de febrer de 2021
Timetable: 
dia 25 de 9 a 18 h dia 26 de 9 a 13 h
Place: 
Online i Presencial a la Delegació del Vallès - Carrer Indústria, 18 08201 Sabadell
Price: 
Col·legiat / Associat: 260 euros Empresa Adherida: 400 euros General: 475 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya
L'objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d'instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d'instal·lacions industrials.

El curs es divideix en una part teòrica i una part pràctica. La primera part es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament i els problemes habituals que apareixen. La segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.

És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.

El curs va dirigit a enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, així com el manteniment d'instal·lacions industrials i a tots els alumnes que hagin cursat el curs de Proteccions Diferencials.

Programa
1. Mesures d'aïllament
2. Harmònics
3.Mesura del Terra
4. Mesura del corrent de curtcircuit
5. Mesures de continuïtat del conductors de protecció
6. Mesures d'energia i potència

Programa de pràctiques:

1. Mesures d'energia i corrent
2. Mesura d'aïllaments
3. Mesures d'Harmònics
4. Mesura del Terra
5. Mesura del corrent de curtcircuit:
6. Mesures de continuïtat del conductors de protecció: Calibratge.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat