warning

Legal Warning

The Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya (from now on CETOP), with a CIF Q5856255D, is an association registered in the Register of Col·legis Professionals de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya with the number ETOP-20.

It was constituted by Decree 14/1991, on January 22nd 1991, of the Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1409, of 20/02/1991.

The CETOP is the owner of the following domains:

Subscribe to RSS - warning