"Queremos ofrecer un BBConstrumat donde la innovación vuelva a ser protagonista"

El Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques col·labora amb Future Industry Congress.

Este año se celebra el 25 aniversario del inicio del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico y P (A) T (Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico) c

L’Agencia de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria -AQPE-, a la qual pertany el nostre Col·legi, ha establert la certificació Professional Engineer per a reconèixer l’experiència, formació i habilitats dels enginyers i enginyeres

El Colegio pone a disposición de sus colegiados el Liweb.

IV Congreso Nacional de Ingeniería Municipal celebrado los pasados 25 y 26 de octubre en Barcelona

Un nuevo concepto sorprendió en el programa del IV Congreso de la Ingeniería Municipal, “la ciudad Autoreparadora"la ciutat autoreparadora”.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Suscribirse a Front page feed