Agenda

Ene
18

El curso Civil 3D  Subensamblajes y ramales, permite al alumno desarrollar de manera favorable proyectos de cierta complejidad a través de Autodesk Civil 3D.

Ene
19

Introducció: Què és el sistema de l’últim planificador?

Ene
20

En aquesta jornada, tindrem ocasió de conèixer la rehabilitació de tres edificis considerats joies del modernisme català, de la mà dels seus projectistes.

Ene
25

Descripció
El curs proporciona el coneixement necessari per poder planificar i controlar els projectes utilitzant MS Project com a eina, en la versió 2016.

Ene
26

Curso online gratuito, se necesita auriculares para poder seguir al curso

Ene
28

Necessites conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per implementar de forma eficaç una gestió del manteniment en qualsevol tipus d'instal·lació?

Feb
01

Descripció
La importància de les instal·lacions de ruixadors automàtics per a la protecció de persones i tot tipus de riscos (continent i contingut) fa indispensable el coneixement de la seva tecnologia de disseny i de la normativa aplicable.

Feb
01

Descripció
Els Objectius del curs son:

Feb
03

OBJECTIUS
-Adquirir els coneixements i habilitats sobre la gamificació.
-Entendre per què la gamificació és el present i futur del "engagement" a les persones a curt i llarg termini.