Usted está aquí

Recomanacions sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Departament d’Interior, Departament de Salut, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Departament d’Empresa i Coneixement i CCOO, UGT, Foment i Pimec, en el marc del Consell de Relacions Laborals, consideren necessari:

  • Efectuar un seguit de recomanacions de mesures preventives i organitzatives a empreses i persones treballadores per tal de prevenir el risc de contagi del coronavirus SARS-CoV-2 als centres de treball i orientacions per planificar una tornada a la feina segura en el cas d’aturada d’activitat.
  • Proposar les actuacions possibles en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat perquè Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions que permeti dur a terme una millor actuació coordinada a les empreses tenint en compte la gran diversitat del seu teixit empresarial

PEr aquest motius s'han redactar les següents "Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2"

Aquestes mesures han de ser preses en consideració tant per part de les empreses que reprenen l’activitat com per part d’aquelles que no l’hagin suspès en cas que no les tinguessin ja previstes.

Veure el Document