Usted está aquí

Curs del Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB SI (Compliment en cas d’incendi) amb el CYPECAD MEP

Fecha: 
dimarts 2 de març
Horario: 
de 10h a 11h
Ubicación: 
Online
Precio: 
Gratuït
Organizado por: 
Cype

Amb el mòdul Seguretat en cas d’incendi DB SI, integrat en la solapa Incendi, del programa CYPECAD MEP, es realitza el disseny i verificació de les característiques geomètriques i constructives, i d’instal·lacions de protecció, necessàries per al compliment de les exigències bàsiques imposades als edificis pel Codi Tècnic de l’Edificació, en el Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi; així com la justificació documental d’aquestes, que s’inclou en els projectes bàsic i d’execució d’edificis d’habitatges (amb usos residencial habitatge, aparcament, administratiu i comercial), edificis de locals i oficines (amb usos administratiu, comercial i aparcament), i edificis residencials públics (inclou els recintes d’aquests tipus d’edificis amb un de pública concurrència).