contractació

Feria de Contratación

El 25 de Febrero se celebrará la Feria de la Contratación Pública de Lleida que impulsa el Ayuntamiento de Lleida en el marco de la Feria Municipalia (Feria de Equipamientos y Servicios Municipalia del 19 al 21 de octubre de 2021).

Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes

El dia 30 de gener de 2021 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, mitjançant l'article únic del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, el text de la qual s'inclou en el mateix Reial decret.

Orden HAC/1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el 3º y 4º trim. de 2019 y 1º y 2º trim. de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Año: 
2020

Orden HAC / 1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Guia de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació per a la reactivació de la contractació pública després de l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius

El dia 11 de juny de 2020 l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReSCON) ha publicat aquesta Guia, a fi que pugui servir "tant per als òrgans de contractació, com per als contractistes i operadors econòmics en general, les activitats dels quals tinguin relació directa o indirecta amb la contractació pública en la seva represa i reactivació". Per això, aquest document "s'ha estructurat segons l'estat dels procediments de contractació en el moment de declarar-se l'estat d'alarma i com els afecta una vegada aixecada la suspensió".

Ordre HAC/304/2020, de 3 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

Año: 
2020

El dia 30 de març de 2020 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Año: 
2019

Índice Acta:

1º Determinación del incremento salarial para el año 2019.
2º Revisión de la remuneración mínima bruta anual para los años 2019, 2020 y 2021.
3º Modificación del artículo 96 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
4º Modificación del artículo 7 referente al «ámbito temporal».
5º Modificación del artículo 29 referente a la «ordenación del trabajo».
6º Modificación del Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción.

Categories: 

El degà es reuneix amb la directora de Contractació Pública

Mercè Corretja, Directora General de Contractació Pública de la Generalitat, se reunió el 25 de abril con el decano del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Miquel Darnés, en calidad de presidente de la METGEC, acompañado por nuestro decano y vicepresidente de la METGEC, Xavier Font.

Ambos decanos pidieron a Mercè Corretja que las administraciones tengan en cuenta la colegiación en las contrataciones públicas. Le recordaron que para ejercer la profesión de ingeniero técnico, ya sea industrial o de obras públicas, es obligatoria la colegiación.

RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomena

Año: 
2019
Categories: 

Ordre HAC/653/2018, de 13 de juny, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2017

Año: 
2018

El dia 16 de juny de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per al quart trimestre de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Ministre d’Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Páginas

Suscribirse a RSS - contractació