Esteu aquí

Alta Pre-col.legiació

Per donar-se d’alta al Col·legi, és necessari:

1. Estar matriculat a la Universitat com alumnes de Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció o Enginyeria d’Obres Públiques.

2. Emplenar el full d’alta com a precol·legiat amb lletra clara.

3. Presentar DNI original.

4. Aportar resguard original o fotocòpia compulsada de la matrícula en curs.

5. Una fotografia (tipus carnet).