You are here

Elaboració de Plans d'Autoprotecció (Nivell Bàsic)

Date: 
Del 29/01/2020 al 06/05/2020
Timetable: 
Dimecres i divendres de 15:00 a 20:00h
Place: 
Centre Cultural. Rambla d'Ègara 340 - 08221 Terrassa
Organitza: 
Egara Formació

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Per a l'obtenció de l'Acreditació com a Tècnic/a Competent en elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (emesa per l'Institut de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

**Requisits per poder assistir al curs: Disposar de Titulació Universitària 

OBJECTIUS:

Dotar als/les assistents dels coneixements necessaris per assolir les competències del curs bàsic per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’Annex 1, epígraf B (àmbit local), del Decret 82/2010, de 29 de juny.

CONTINGUTS:

Introducció bàsica a la protecció civil.
               1.2. Introducció bàsica a la protecció civil

               1.3. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

               1.4. La gestió de les emergències

               1.5. Tecnologies de recolzament a la protecció civil

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:
               2.1. Normes bàsiques

               2.2. Normes tècniques

Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació:
               3.1. Introducció bàsica a la redacció d’un PAU

               3.2. Anàlisi de riscos d’un PAU

               3.3. Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU

               3.4. Estructura organitzativa d’un PAU

               3.5. Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

    4. Projecte: realització d’un Pla d’Autoprotecció d’àmbit local