SI ERES UN INGENIERO EMPRENDEDOR TE INTERESA PARTICIPAR AL BIZBARCELONA 2018

El sector se posiciona a favor de BBConstrumat como clave para su transformación y crecimiento

El passat 21 de febrer la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya va presentar l'informe El sector de la construcció a Catalunya 2017. Previsions 2018.

Firmat el conveni de cessió de les instal·lacions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la celebració del proper 4art Congrés d'Enginyeria Municipal, que tindrà lloc els propers 25 i 26 d'octubre

Al mes de febrer, el Col·legi posarà a disposició dels seus col·legiats el Liweb.

El CETOP tiene un convenio con la compañía de seguros QBE Insurance mediante la correduría de seguros Alertis Brok, que permite disfrutar gratuitamente de una póliza básica de Responsabilidad Civil Professional y Asistencia y Defe

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

L' horari d'atenció al públic és matins de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i la tarda dels dimarts de 15.30h a 18.30h.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed