Roca Barcelona Gallery us invita a la taula rodona,

 

Aquesta tarda/nit de dimecres, la Secretària de la Junta de govern del Col·legi, Teresa Cano, ha pogut participar en el debat plantejat per l’Associació Young IT Girls sobre Dona i Enginyeria: La revolució tecnològica és femenina.

Save the date! 25-26 d'octubre de 2018

14 COL·LEGIS PROFESSIONALS D’ENGINYERIA PROTAGONITZEN UNA ALIANÇA INÈDITA

Cada vegada hi ha més ofertes de feina per treballar als Ajuntaments Catalans. Molts de vosaltres us poseu en contacte amb el Col·legi per saber si tenim els temaris preparats.

¿No puedes venir personalmente a colegiarte? No hay problema, puedes hacerlo de forma online en el siguiente enlace.

Al mes de febrer, el Col·legi posarà a disposició dels seus col·legiats el Liweb.

El CETOP tiene un convenio con la compañía de seguros QBE Insurance mediante la correduría de seguros Alertis Brok, que permite disfrutar gratuitamente de una póliza básica de Responsabilidad Civil Professional y Asistencia y Defe

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed