Firmat el conveni de cessió de les instal·lacions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la celebració del proper 4art Congrés d'Enginyeria Municipal, que tindrà lloc els propers 25 i 26 d'octubre

Al mes de febrer, el Col·legi posarà a disposició dels seus col·legiats el Liweb.

El CETOP tiene un convenio con la compañía de seguros QBE Insurance mediante la correduría de seguros Alertis Brok, que permite disfrutar gratuitamente de una póliza básica de Responsabilidad Civil Professional y Asistencia y Defe

L'horari d'atenció al públic és matins de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i la tarda dels dimarts de 15.30h a 18.30h.

Dins del Grup de treball de senyalització viària de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, al qual pertany el col·legi, s'ha aprovat el Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya.

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

El CETOP ha firmado un convenio con Alertis Brok para ofrecerte el seguro de salut que mejor se adapte a tí.

PRIMAS ESPECIALES CETOP

Actualiza tus datos personales, profesionales y añade tu fotografía.

Sólo tienes que identificarte con tu usuario y contraseña.

O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed