• 117.000 professionals conformen el sector de l’enginyeria a Catalunya

  • D’aquests 117.000 enginyers, un 83% són homes i un 17% són dones.

Avui dimarts, 25 de juliol, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal i  el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, han inaugurat el carril bici que connecta el passeig de la Zona Franca (des del

El Proceso de Bolonia se incorporó plenamente en 2007 al derecho interno en el ámbito de los títulos académicos universitarios con la reforma de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, así como en e

“Algunes administracions segueixen convocant places destinades només a les titulacions pre-Bolonya”.

L'horari d'atenció al públic és matins de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i la tarda dels dimarts de 15.30h a 18.30h.

El CETOP ha firmado un convenio con el ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), gracias al cual los colegiados pueden adquirir a precios ventajosos el programa

Professionals vinculats al sector de la construcció s'han unit i han creat una comissió d'afectats per Endesa.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed