Agenda

jun
21

El proper dimecres 21 de juny a partir de les 17 hores participa a la jornada "Smart City. Les ciutats del futur." Una activitat gratuïta dirigida a estudiants, professors i professionals del sector.

jun
21

El Colegio vuelve a ser  entidad colaboradora del "FUTURE INDUSTRY CONGRESS" que  se celebrará el día 21 de junio en el Auditorio CaixaForum Barcelona.

Paraules clau:
jun
21

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, determina les garanties i responsabilitats per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

jun
26

Jornada “La certificació professional sota l'ISO 17024 com a eina de millora de la competitivitat dels professionals”

jun
27

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a aquest curs subvencionat per als nostres col•legiats/des. Aquest curs està destinat a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

Paraules clau:
jun
27

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als nostres col•legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

Paraules clau:
jun
30

Et recordem que les quotes col·legials són deduïbles per llei, tant si treballes per compte aliena (article 10 del RD 439/2007 del Reglament de l’IRPF) o, per compte pròpia (article 28.1 de la Llei 35/2006 de l’IRPF).

jul.
03

Aquest curs pretén aprofundir en la problemàtica específica de la frontera entre coordinació de seguretat i salut i la coordinació d'activitats empresarials en tasques de manteniment i construcció, amb un èmfasi especial en les situacions concretes que es donen a l'entorn de Facility Management.

jul.
04

INVITACIÓ OFICIAL a col·legiats I col·legiades

Programa Jornada de Cloenda:

Paraules clau:
jul.
06

L'Observatori de l'Enginyeria és una iniciativa impulsada pels Enginyers Industrials Catalunya i coliderada pel conjunt de col.legis i associacions d'Enginyers de Catalunya, entre les que es troba el nostre Col·legi, que compta a més amb la participació de les associacions empresarials, les unive

set.
01

Durada: 36 ECTS
Inici: el 6/10/2017

set.
01

Beques Fundació Universitat Rovira i Virgili

Durada: 60 ECTS

Temari:

set.
05

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als nostres col•legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

Paraules clau:
set.
06

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als nostres col·legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

Paraules clau:
set.
07

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als nostres col·legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

Paraules clau: