Agenda

Apr
18

EVENTO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA PROFESIONALES

Apr
19

En una societat moderna, industrialitzada, ser "mòbil" és absolutament essencial i pràcticament un dret fonamental. No obstant això, això requereix una infraestructura corresponent. I per tant, la industrialització funciona com un motor de gran abast en la construcció de rutes de transport.

Apr
20

Després de la bona acollida que va tenir la jornada Barcelona Lean Construction 2017, es convoca una altra edició pel proper 8 de maig ampliant  l’àmbit d’actuació a Iberoamèrica una àrea econòmica que es perfila com un motor emergent i de gran dinamisme en el sector.

Keywords:
Apr
24

Aquesta sessió està organitzada per la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), de la qual ACCIO forma part i parlarà dels aspectes clau per accedir a

Apr
24

El proper dimarts, 24 de abril de 18 a 20h, es presenta públicament el Pla Clima de Barcelona al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Keywords:
Apr
25

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.

Apr
30

10 Becas totalmente gratuitas, para cursar durante el año 2018-2019, y en la modalidad de enseñanza a distancia, los estudios conducentes a la obtención del Diploma de Proyectista Instalador de Energía Solar.

Requisitos

Keywords:
May
03

L'objectiu del curs és explicar la nova Directiva sobre la salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors als camps electromagnètics, d'obligat compliment per a totes les empreses localitzades a la Unió Europea.

May
08

Aquest curs va dirigit a responsables directes , titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.

Els objectius del curs són:

May
08

L’objectiu d’aquesta jornada és donar visibilitat a l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Hispanoamèrica, presentat pels seus protagonistes.

Està previst que el programa de la jornada es desenvolupi en quatre àmbits:

May
09

Des de la publicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997, reglament del Serveis de Prevenció, la prevenció dels riscos laborals a les empreses ha pres una singladura que s'ha emprés de formes diferents a través d'un servei de prevenció propi o bé amb un servei de pr

May
15
Objectiu del curs

Darrere el desenvolupament de la feina en l'àmbit dels projectes, obres, manteniments, serveis i productes, hi ha la preparació de l'oferta o pressupost és aquí on intervé l'Enginyer d'Ofertes.