Agenda

oct.
15

El curs pretén ser una actualització pràctica dels coneixements en el càlcul estructural modern, fent una especial incidència en els aspectes relacionats amb la concepció estructural, la verificació dels elements i la justificació de la resistència al foc.

oct.
15

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya i la Universitat Catòlica de Múrcia tenen establert un conveni per a la realització del Curs d'Adaptació al Grau en Enginyeria Civil.

oct.
16

Roca Barcelona Gallery us invita a la taula rodona,

 

Paraules clau:
oct.
16

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.

oct.
18

L’any 2018 ha estat declarat per la Comissió Europea com l’any de la multimodalitat ( #EUMultimodalityYear). La multimodalitat, o intermodalitat, com també s’anomena a aquest concepte, fa referència a la combinació de diferents mitjans de transport per tal de realitzar un mateix desplaçament.

oct.
18

SEAWATER & MARINE CONCRETE, TOWARDS SUSTAINABLE CONSTRUCTIONS
Free Seminar in Barcelona, October 18th, in collaboration with JCI Japan Concrete Institute

The sustainability of marine concrete structures should be focused in two main aspects:

oct.
24

Disseny de sistemes de protecció d’un edifici amb el Open BIM Health and Safety

  • Disseny dels diferents elements, proteccions, senyalitzacions...etc, que permeten representar els plànols del Projecte de Seguretat i Salut d´estructures d´edificació.
oct.
25

Save the date! 25-26 d'octubre de 2018

Paraules clau:
nov.
06

Seminario online orientado a profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

nov.
08

Front municipal, de les entitats socials, ambientals i de la societat civil per garantir els drets energètics a Catalunya

Paraules clau:
nov.
13

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professio

nov.
13

Li recordem que Barcelona Building Construmat el convida a visitar Iwater, els dies 13, 14 i 15 de Novembre, on es proposaran solucions i coneixements per a la gestió eficient i "smart" dels recursos hídrics.

Paraules clau: