Agenda

Abr
18

EVENTO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA PROFESIONALES

Abr
19

En una societat moderna, industrialitzada, ser "mòbil" és absolutament essencial i pràcticament un dret fonamental. No obstant això, això requereix una infraestructura corresponent. I per tant, la industrialització funciona com un motor de gran abast en la construcció de rutes de transport.

Abr
20

Después de la buena acogida que tuvo la Jornada Barcelona Lean Construction 2017, se convoca otra edición para el próximo 8 de mayo ampliando el ámbito de actuación a Iberoamérica, un área económica que se perfila como un motor emergente y de gran dinamismo en el

Palabras clave:
Abr
24

Aquesta sessió està organitzada per la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), de la qual ACCIO forma part i parlarà dels aspectes clau per accedir a

Abr
24

El próximo martes, 24 de abril de 18 a 20h, se presenta públicamente el Plan Clima de Barcelona en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Palabras clave:
Abr
25

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l'aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local.

Abr
30

10 Becas totalmente gratuitas, para cursar durante el año 2018-2019, y en la modalidad de enseñanza a distancia, los estudios conducentes a la obtención del Diploma de Proyectista Instalador de Energía Solar.

Requisitos

Palabras clave:
Mayo
03

L'objectiu del curs és explicar la nova Directiva sobre la salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors als camps electromagnètics, d'obligat compliment per a totes les empreses localitzades a la Unió Europea.

Mayo
08

Aquest curs va dirigit a responsables directes , titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.

Els objectius del curs són:

Mayo
08

L’objectiu d’aquesta jornada és donar visibilitat a l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Hispanoamèrica, presentat pels seus protagonistes.

Està previst que el programa de la jornada es desenvolupi en quatre àmbits:

Mayo
09

Des de la publicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997, reglament del Serveis de Prevenció, la prevenció dels riscos laborals a les empreses ha pres una singladura que s'ha emprés de formes diferents a través d'un servei de prevenció propi o bé amb un servei de pr

Mayo
15
Objectiu del curs

Darrere el desenvolupament de la feina en l'àmbit dels projectes, obres, manteniments, serveis i productes, hi ha la preparació de l'oferta o pressupost és aquí on intervé l'Enginyer d'Ofertes.