• 117.000 professionals conformen el sector de l’enginyeria a Catalunya

  • D’aquests 117.000 enginyers, un 83% són homes i un 17% són dones.

El Procés de Bolonya es va incorporar plenament l’any 2007 al dret intern en l’àmbit dels títols acadèmics universitaris amb la reforma de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, així com en l’àmbit

“Algunes administracions segueixen convocant places destinades només a les titulacions pre-Bolonya”.

L' horari d'atenció al públic és matins de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i la tarda dels dimarts de 15.30h a 18.30h.

El CETOP ha renovat el conveni amb l'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), gràcies al qual els col·legiats poden adquirir a preus avantatjosos el programa T

Professionals vinculats al sector de la construcció s'han unit i han creat una comissió d'afectats per Endesa.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscriure a Front page feed