Esteu aquí

Portal de la Transparència

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal (http://cetop.cat/transparencia) té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa al Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP).

Cal tenir en compte que el Col·legi d d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, en el compliment de les seves obligacions, assumeix tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.

Les anomenades Lleis de Transparència només obliguen a la publicació de dades respecte de les funcions públiques col·legials. Tot i així, el CETOP, compromès amb la transparència de la seva gestió i l’accessibilitat a la informació i documentació rellevant, donarà la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les obligacions legals.

Per tant, en aquest apartat hi trobareu tota la documentació relativa a la informació institucional, econòmica i estadística que el CETOP posa a la vostra disposició i s'obliga a mantenir actualitzada en compliment de la Llei de Transparència.