You are here

Curs d'Administració Digital

Date: 
Els dilluns 1, 8, 15 i 22 de març
Timetable: 
de 12h a 14h
Place: 
Online
Organitza: 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

La Sra. Blanca Gifre, advocada experta en dret administratiu, impartirà aquest curs de 8 hores, amb l'objectiu de clarificar les relacions amb mitjans electrònics del ciutadà amb l'Administració i que se'n coneixin bé els drets i les obligacions.

PROGRAMA
- Principis generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/15 de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Els drets de les persones i dels interessats relacionats amb l’administració electrònica.
- Els Drets i/o obligacions de relacionar-se amb l'administració amb mitjans electrònics.
- Les Oficines d'assistència en matèria de registres: funcions.
- Sistemes d'identificació dels interessats i sistemes de signatura electrònica.
- La digitalització de la documentació. El dret del ciutadà a no presentar documents originals. La còpia electrònica.
- L’expedient electrònic: contingut.
- La seu electrònica i el punt d'accés general electrònic. Conceptes i característiques. Funcions.
- La representació electrònica. El registre d’apoderaments electrònics: requisits i classes.
- El Registre de funcionaris habilitats: característiques i funcions.
- El Registre electrònic: característiques i funcionament.

MATRÍCULA
Col·legiat 60 € -  No col·legiat 120 €
Ingrés al compte ES69 0081 0260 6000 0119 9629 (Cal enviar justificant de l’ingrés per mail a girona@agrifor.org amb el nom complert + administracio digital al concepte). S’entendrà formalitzada la inscripció un cop abonada la matrícula.
El preu inclou el certificat d’assistència. La demaració de Girona del Col·legi es reserva el dret de cancelar el curs per falta d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

INFORMACIÓ
Podeu demanar més informació a girona@agrifor.org o al tel: 972 24 00 47