You are here

Ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya

Seguint la tradició, el nostre Col-legi ha fet l’ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya davant el monument de Rafael de Casanova.

Aquest any, com sempre, de forma conjunta i amb la denominació de “Associacions i Col-legis de l’Enginyeria i de l’Arquitectura de Catalunya”

Paraules clau: