Usted está aquí

Formació bàsica per a tècnics competents per elaborar plans d'autoprotecció - Noves Dates!

Fecha: 
del 28 de febrer al 2 de maig 2018
Horario: 
dimecres, de 16 a 20 h
Ubicación: 
COEIC - Via Laietana, 37 2n
Precio: 
Col·legiat / Associat: 880 euros
Organizado por: 
COEIC

9a edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'Article 24.1 del Decret 30/2015 del 3 de març de 2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Segons l'Article 24.1 del Decret 30/2015, per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, a més de disposar d'un títol universitari, cal superar aquest curs.

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d'autoprotecció d'una activitat o centre d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb l'epígraf B de l'annex I

Es tracta d'un curs semipresencial amb 35 hores de classe + 134 hores de treball a casa

Gràcies al conveni establert entre el COEIC i el CETOP, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.