Usted está aquí

Actualitzacions Llibre electrònic

Actualitzacions Liweb

El proper dia 12 de febrer s’actualitza la versió de Liweb amb noves funcionalitats

WEB D’ACCÉS AL LIWEB

 • Mantenim l’accés als llibres d’incidències web a través de la web: www.weblie.es. Com a novetat, veureu que, hem actualitzat la pantalla d’inici del Liweb, amb tota la informació necessària per als usuaris i futurs usuaris del Llibre d’incidències web.

WEB D’ACCÉS AL LIWEB

 • Mantenim l’accés als llibres d’incidències web a través de la web: www.weblie.es. Com a novetat, veureu que, hem actualitzat la pantalla d’inici del Liweb, amb tota la informació necessària per als usuaris i futurs usuaris del Llibre d’incidències web.

VISUALITZACIÓ DELS LLIBRES D’INCIDÈNCIES:

 • Hem millorat la visualització i localització dels teus llibres d’incidències a través d’un “Cercador”.

GESTIÓ FITXA:

 • Hem afegit informació per aclarir les dades a complimentar en algun dels apartats del Liweb.
 • Hem simplificat l’alta de les dades dels Plans de Seguretat i Salut.
 • El Coordinador de Seguretat i Salut, podrà editar dins del llibre d’incidències, l’adreça electrònica on vol rebre les notificacions d’aquell llibre.

GESTIÓ AGENTS:

 • Només caldrà el DNI/NIE o passaport per donar d’alta un “Agent” al llibre d’incidències.
 • Només es poden donar d’alta, “Agents” que prèviament s’han registrat en la web. Eliminem Agents “Sense verificar” i minimitzem errors en les dades d’alta.
 • Alta d’empreses estrangeres. Afegim l’opció de registre a través de passaport.
 • Alta de diversos Dipositaris.
 • Gestió d’agents i anotacions associada a cada Dipositari.

Més informació

 

Paraules clau: