ports

LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Año: 
2019

Esta ley regula el sistema portuario y el transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales competencia de la Generalidad (art. 1).

A partir del 30-03-2020:

Deroga:
- Ley 5/1998, de 17-04-1998, de puertos de Catalunya y sus modificaciones.
- Ley 10/2000 de 07-07-2000 de ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales.
- Todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido por esta ley o que la contradigan.

Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Año: 
2019

La promulgació d'aquesta llei ha de permetre actualitzar els principis de la política portuària de la Generalitat, de manera que resti garantida una ordenació adequada de la matèria. En aquest respecte, els objectius de l'ordenació portuària a Catalunya són en primer lloc l'articulació d'un sistema portuari adaptat a les noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

Curs de Gestió i Explotació d'Infraestructures Portuàries

Fecha: 
del 25 de setembre fins a l'11 de desembre
Horario: 
dimecres, 16 a 20 hores
Ubicación: 
seu Col·legi Camins, C/Els Vergós 16 - Barcelona
Precio: 
Tarifa general: 1.195€ Col·legiats i precol·legiats: 695€

El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la col·laboració del Port de Barcelona, organitza la 2a edició del curs Gestió i explotació d’infraestructures portuàries que tindrà lloc tots els dimecres, del 25 de setembre a l’11 de desembre de 2019, de 16 a 20 hores al Col·legi d’Enginyers de Camins (48 hores lectives)

Orden FOM/1051/2018, de 24-09-2018, por la que se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 05-09-2011.

Año: 
2018

Curs en Gestió de la Protecció de Ports i d'Instal.lacions Portuàries

Fecha: 
Del 13/03/2015 al 11/04/2015
Horario: 
Semipresencial
Ubicación: 
Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Precio: 
600 €

El propòsit d'aquest curs és capacitar a directors de seguretat, caps de seguretat i altres col.lectius professionals similars, per tal de gestionar la protecció dels ports i d'instal.lacions portuàries subjectes a la Directiva 2005/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005; i del Codi internacional per a la protecció dels vaixells i instal.lacions portuàries (Codi PBIP).

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Año: 
2014

Orden FOM/163/2014, de 31-01-2014, por la que se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 05-09-2011. BOE. Nº35. 10-02-2014

 

Modifica:

Real Decreto Legislativo 2/2011

Deroga parcialment: 

Real Decreto Legislativo 2/2011

Suscribirse a RSS - ports