Esteu aquí

Curs: Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Dates: 
Dijous, 21 de juny 2017
Horari: 
de 9 a 18 h (inclou dinar)
Lloc: 
seu del COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
Col·legiat / Associat: 205 euros General: 350 euros
Organitza: 
Col. Enginyers Industrials de Catalunya - EIC

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, determina les garanties i responsabilitats per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. En aquest context, el risc elèctric és aquell susceptible de produir-se en instal•lacions elèctriques als llocs de treball, no només dels treballadors que el seu comès sigui instal•lar, reparar o mantenir les instal•lacions elèctriques sinó tot aquell treballador que a la seva activitat es desenvolupa en proximitat d'instal•lacions elèctriques, inclosos els usuaris dels equips.

El curs pivota sobre el nucli RD 614/2001 però també es tracten aspectes de seguretat elèctrica per a qualsevol tipus d'usuari davant riscos de contactes directes o indirectes amb l'electricitat que obligaran a tractar d'altres reglaments elèctrics.

Per tant, conté una important exposició teòrica que contempla la legislació elèctrica vigent, i que es tracta junt a l'anàlisi exhaustiu de les causes de diversos accidents elèctrics extrets de casos reals i que amb una finalitat pedagògica ens permeten determinar sota quines circumstàncies es poden evitar aquest tipus d'accidents.

Està dirigit a tècnics i enginyers, professionals, amb responsabilitats de PRL o com tècnics de producció, instal•lació i manteniment amb responsabilitat sobre treballadors que tinguin alguna relació, encara que sigui indirecta, amb els equips i instal•lacions elèctriques.

PONENT
Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal

Gestió de la Bonificació Tripartita

Gràcies al conveni establert entre el EIC i el CETOP, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat, només cal que us identifiqueu com a ETOP's al fer la inscripció