email

elmeu@cetop.cat

Vols tenir un mail corporatiu amb @cetop.cat?

El CETOP t'ofereix aquest servei gratuïtament pel fet d'estar col·legiat

Els correus seran de 200Mb, en format POP3 i es podrà accedir a la gestió de correus des de qualsevol PC, MAC o Smartphone. S'haurà de tenir en compte que el correu ha de ser descarregat de forma regular a un ordinador per tal d'optimitzar l'espai dedicat a cada usuari.

Català

Actualitzar el mail

Des del mes d'abril, el Col·legi ha anat incrementant el número d'enviament de comunicacions als col·legiats amb informació sobre les ofertes de nous cursos i serveis, les activitats de la Junta i les novetats que afecten a la nostra professió.

Atès que totes les comunicacions es realitzen a través del correu electrònic i que alguns col·legiats no tenen aquesta dada vigent, es demana que actualitzin les seves dades a través de l'accés restringit del web i, d'aquesta manera, estaran informats i podran participar activament de la vida col·legial.

Subscriure a RSS - email