Esteu aquí

El Col·legi defensa la professió

El Col·legi ha presentat un recurs de reposició contra el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i un altre contra l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per excloure la nostra titulació a les bases d’una convocatòria.

En el BOPT de data 14 de novembre de 2017, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental va publicar  l’anunci pel qual s’aproven les Bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics i tècniques per gestió de residus, per a contractes temporals, substitucions i interinitats que hagi de realitzar el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

En el DOGC de data 22 de novembre de 2017, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va publicar l’anunci pel qual s’aproven les bases de la convocatòria per a la selecció d’una plaça d’enginyer superior vacant a la plantilla de personal, en règim de funcionari de carrera, bases aprovades pel Decret d’Alcaldia num. 2017/1023 de data 27 d’octubre de 2017.

En ambdós casos, les tasques a desenvolupar poden ser perfectament realitzades per membres del nostre col·lectiu i, és per això, que s’ha sol·licitat que s’admetin les titulacions d’enginyer tècnica d’obres públiques i graduat en enginyeria civil.