Barcelona

Nou web "Barcelona pel Clima"

El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’ésser humà. Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per a fer-hi front.

Els efectes del canvi climàtic podrien presentar riscos en termes de salut i benestar de les persones (onades de calor), de seguretat (garantia de subministrament d’aigua i d’energia, vulnerabilitat de les infraestructures, risc d’incendis..) i en l’entorn natural que cal preveure i prevenir a nivell global.

Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona, que regula les condicions que han de complir els túnels viaris de la ciutat per tal de garantir la seguretat de les persones, del medi ambient i de les mateixes infraestructures

Any : 
2016

Esta instrucción técnica es el marco normativo que regula las condiciones necesarias para garantizar un nivel suficiente de seguridad a las personas usuarias en túneles del municipio de Barcelona mediante el establecimiento de requisitos mínimos que deben cumplir estas infraestructuras, con el fin de prevenir situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio ambiente y las propias estructuras, así como proteger a personas usuarias en el caso en que se producen algunas de las citadas situaciones.

Voleu saber com son les propostes per remodelació de l’accés a Barcelona per la b-23?

L’AMB i els ajuntaments afectats han presentat en societat les propostes per a una nova ordenació de la B-23 entre Sant Joan Despí i l’Av. Diagonal.

Avui, 19 de març del 2015, s'ha celebrat, a Sant Joan Despí, una reunió que ha acabat amb un acord d'àmbit metropolità per tirar endavant el projecte d'actuació urbanística sobre l'autopista B-23, per tal de premetre'n la connexió amb l'Avinguda Diagonal i humanitzar l'espai, permetent-hi el trànsit de vianants, bicicletes i transport públic.

Subscriure a RSS - Barcelona