Esteu aquí

La professió

La professió d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques és universitària, titulada (formació superior) i està regulada per la Llei 12/86 d'1 d'abril (BOE 02/04/1986), i la Llei 33/92 de 9 de desembre (BOE 10/12/1992).  

L'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques és un professional amb un camp de treball ampli i divers en el marc de l'enginyeria civil i l'obra pública. La seva activitat està orientada cap al projecte, l'execució i el manteniment de tot tipus d'obres civils i també cap a la planificació urbanística i l'ordenació del territori. Té competències plenes dintre de les seves respectives especialitats: Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans. 

La seva plenitud de competències, segons la Llei 12/1986 modificada per la Llei 33/1992, els equipara al concepte genèric que a Europa es té de l'Enginyer Civil especialitzat.  

La titulació acadèmica faculta l'exercici de la professió, que s'integra en el teixit social a través del món empresarial, de l'administració pública estatal, autonòmica i local; de la docència i de la professió liberal.  

L'exercici professional es desenvolupa principalment en els següents camps:

Estructures, Enginyeria del terreny, Hidràulica i Hidrologia, Tràfic, Mobilitat y Transports, Carreteres y Ferrocarrils, Urbanisme i Ordenació del territori, Serveis Urbans, Enginyeria Marítima i Ports, Enginyeria Mediambiental, Seguretat i Salut, Control de qualitat, Investigació i docència.  

Des del Col·legi es garanteix la titularitat professional dels seus col·legiats i es treballa per la defensa de la professió i de la societat en general.