Esteu aquí

Visats

 ACCÉS A LA PLATAFORMA DE VISATS I VERIFICACIÓ DOCUMENTAL

El Col·legi gestiona els visats dels documents i els projectes d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.

El visat, com a tal, és una intervenció col·legial dels treballs professionals que comprova:

  1. La identitat de la persona que signa el projecte o document i que aquesta està degudament col·legiada.
  2. Que la persona que signa el projecte o document es troba en l’exercici de la professió.
  3. L’observació dels reglaments i acords col·legials sobre l’exercici professional.
  4. La correcció i integritat formal de la documentació que es vol visar.

Així doncs, posem a la vostra disposició els documents corresponents a la gestió de visats: