Esteu aquí

Obligació d'incorporació al Sistema RED de la SS als treballadors autònoms

L'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març, dóna un termini màxim de sis mesos perquè els autònoms fora del sistema RED es donin d'alta en el mateix.

Els treballadors per compte propi tenen un termini màxim de sis mesos, a comptar de l'1 de març, per donar-se d'alta al sistema RED. L'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març obliga tots els treballadors autònoms a incorporar-se a aquest sistema.

Els treballadors per compte propi tenen fins a l'últim dia del mes d'agost per donar compliment a l'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març. Per a això hauran de presentar a la Tresoreria General una fotocòpia del DNI, la documentació que acrediti que està donat d'alt com a autònom i una sol·licitud d'autorització per a accedir al sistema.

El Sistema RED és un servei que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social tant a empreses com a professionals. A través d'aquest servei, els usuaris i la Seguretat Social poden intercanviar informació sense necessitat d'haver de fer-ho físicament.

El Sistema RED és una eina que permet agilitzar els tràmits de l'autònom amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Entre les gestions que es poden dur a terme destaquen la gestió d'autoritzacions, l'afiliació, tràmits amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i els documents de cotització.

El treballador autònom que s'hagi donat d'alta en aquest sistema, només necessitarà tenir connexió a Internet per accedir a documents d'afiliació, cotització o parts mèdics.

*Informació facilitada gràcies al Bufet Escura

Paraules clau: