Esteu aquí

XIV Jornada tècnica de mobilitat "el repte de la multimodalitat"

Dates: 
Dijous 18 d'octubre
Horari: 
De 9 a 14 hores
Lloc: 
Sala d’actes de l’Espai Francesca Bonnemaison C/ Sant Pere més baix, 7 - Barcelona
Organitza: 
Diputació de Barcelona

L’any 2018 ha estat declarat per la Comissió Europea com l’any de la multimodalitat ( #EUMultimodalityYear). La multimodalitat, o intermodalitat, com també s’anomena a aquest concepte, fa referència a la combinació de diferents mitjans de transport per tal de realitzar un mateix desplaçament.

Que la Comissió Europea hagi decidit posar el focus en aquest tema, no és casualitat i respon a una dinàmica de canvi que estem vivint en els últims anys en el sector dels transports i la mobilitat. Aquesta dinàmica es caracteritza per una certa contenció en la despesa pública, una major pressió a la mobilitat en vehicle privat i la necessitat social d’oferir serveis de mobilitat alternatius, atractius i competitius al vehicles privat.

En aquest context, és clau posar el focus en la gestió de la mobilitat, cercant nous serveis i noves formes d’organització de 'oferta existent que sovint passen per solucions basades en la intermodalitat i la combinació efectiva dels diferents modes de transport.