Avís legal

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya (en endavant el Col·legi), amb CIF Q5856255D, és una associació inscrita al Registre de Col·legis Professionals de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número ETOP-20.

Va ser constituït pel Decret 14/1991, de 22 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1409, de 20/02/1991.

El Col·legi és titular dels noms de domini:

Direcció:

Carrer Numància, 95, local 5
08029 Barcelona
Tel 93.439.87.54 - Fax 93.363.00.12
Correu electrònic: catalunya@cetop.cat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

 • L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l'utilitzarà conforme al present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.
 • La utilització d'aquest lloc web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
 • Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, a excepció de les relatives a l'Àrea Restringida. Aquesta àrea és d'ús exclusiu dels col·legiats als quals el Col·legi ha comunicat un nom d'usuari i contrasenya. El nom d'usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L'usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directe o indirecte, que pogués derivar-se de la seva utilització indeguda, així com la cessió a tercers. En qualsevol moment el Col·legi, per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l'usuari, notificant prèviament al col·legiat afectat.
 • El Col·legi es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per tant, i per un correcte ús del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2013, Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, cetop.cat. Tots els drets reservats.

 • Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat del Col·legi o de tercers que han autoritzat el seu ús al Col·legi, quedant expressament prohibida l'explotació sense l'autorització del Col·legi.
 • L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 • El Col·legi es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • El Col·legi es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • El Col·legi no serà responsable en cas de que s'hagi d'interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapen del control del Col·legi i / o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari i / o tinguin el seu origen per causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, el Col·legi no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar el Col·legi. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l'utilitzin, la decisió d'utilitzar és responsabilitat d'aquests últims.
 • El Col·legi no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.
 • El Col·legi no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 • Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i el Col·legi es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.
 • Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i el Col·legi ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.