Serveis col·legials

Segons l’article 3 dels Estatuts, i entre d’altres funcions, el Col·legi ha de donar suport i facilitar als col·legiats l’exercici de la professió, fomentar la seva plena ocupació, prestar assistència jurídica i assessorar en tot allò que pugui ajudar-los en l’exercici de la seva professió, i organitzar i promoure activitats i serveis d’interès de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs.

Per aquest motiu, en aquesta secció trobareu tot un ventall de serveis que el CETOP posa a la vostra disposició.