Esteu aquí

Els col·legiats hauran de disposar dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

El Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de febrer de 2013.

La principal novetat d’aquest Decret és que, a partir del 20 de setembre de 2013, els/les professionals liberals col·legiats hauran de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb un model normalitzat, quan els destinataris del llurs serveis siguin persones consumidores.

Més informació

Descàrrega el full de queixa