Esteu aquí

Curs: Control d’obra i millora de producció, el sistema de l’últim planificador

Dates: 
Dijous 01/02/18 - Dijous 08/02/18 - Dijous 15/02/18 - Dijous 22/02/18
Horari: 
De 16:00 a 20:00 hores
Lloc: 
ITeC: Wellington 19, Barcelona
Preu: 
General: 400 € per alumne. Estudiants: 300 € per alumne. Inscripcions de 2 a 5 persones de la mateixa empresa: 300 € per alumne. Inscripcions de més de 6 persones de la mateixa empresa: 200 € per alumne
Organitza: 
ITeC

Introducció: Què és el sistema de l’últim planificador?

El sistema de l’últim planificador (Last Planner System, LPS) és un sistema de producció en construcció que incorpora metodologia Lean a la construcció per aconseguir reduccions de temps del 30%, reduint el cost i augmentant qualitat i seguretat.

La producció en obra és, en general, poc predictible i molt complexa. El LPS aconsegueix simplificar-ho i augmentar la seva fiabilitat. De manera que, es treballa estructurada i col·laborativament la producció perquè les tasques segueixin un procés (es planifiquin, es preparin, s’alliberin per ser realitzades, es comprometin i es rendeixi comptes sobre el realitzat).

Aquesta manera d’entendre la producció (com un compromís públic sobre el qual es rendeix comptes), unida a la sistemàtica d’aprenentatge i millora contínua, està estenent-se per tot el món, ja que, aconsegueix millorar la productivitat i el benefici de les empreses que ho apliquen.

Perquè no m’he de perdre aquest curs?

Millorar la qualitat i la satisfacció del client alhora que es redueixen despeses és, a dia d’avui, l’objectiu de tot model productiu de disseny i execució, que a més ha d’adaptar-se sempre a les demandes del mercat. Aquest curs brinda, a través de la filosofia Lean i el sistema de l’últim planificador, les eines que permeten aconseguir-ho, prenent, com a premisses bàsiques, la planificació i control de la producció amb una sistemàtica de millora contínua.

A través de la participació en aquest curs, l’assistent adquirirà una visió completa i pràctica sobre la implantació del mètode, de la mà d’experimentats professors, consultors i professionals que coneixen i ja han implantat les eines i conceptes Lean.